#

DEVLET DESTEKLERİ

Devlet Destekleri

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nce, mal ticaretine ilişkin uluslararası fuarlara firmalarımızın katılımları ve organizatörlerin tanıtım harcamaları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımcılarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede, Bakanlıkça belirlenip ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmalarımızın bireysel katılımı, bunun yanı sıra yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.

www.ticaret.gov.tr | Mevzuat için Tıklayın


Kosgeb Kanunu uyarınca. 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan KOBİ tanımı ve sınıflandırması hakkındaki Yönetmenlik ile tanımlanan küçük ve orta ölçekli işletmelere çok yönlü geliştirme ve destekleme programları uygulanmaktadır.

www.kosgeb.gov.tr